همايش آيلتس

 

يک فنجان قهوه ميهمان اکسير آيلتس باشيد...

 سمينار آيلتس

 

 

اکسير آيلتس در راستاي اطلاع رساني در مورد آزمون بين المللي آيلتس، تا به امروز حدود 150 همايش ايلتس توجيهي برگزار کرده است. در اين سمينار ها که در محل آموزشگاه زبان اکسير برگزار مي گردند، به معرفي آيلتس پرداخته شده و به تمامي سوالات متقاضيان آيلتس جواب داده مي شود. منطقی است که قبل از شرکت در دوره های آمادگی آیلتس یک آشنایی کلی صورت پذیرد. چندي از سوالاتي که پاسخ داده مي شوند به شرح زير مي باشد:

 

آيا مي دانيد براي چه بايد در اين آزمون شرکت کنيد؟

آيا مي دانيد چطور ثبت نام و شرکت کنيد؟

آيا مي دانيد بهتر است کجا (ايران، ارمنستان، ترکيه، ...) در آزمون شرکت کنيد؟

آيا مي دانيد براي چه رشته ها و مقاطعي چه نمراتي لازم داريد؟

آيا مي دانيد چطور تمرين و مطالعه کنيد؟

 آيا مي دانيد چند ساعت نياز به تمرين و مطالعه داريد؟

آيا مي دانيد در چه مدت مي توان براي نمره ي لازم آماده شد؟

آيا مي دانيد چه لهجه هايي در بخش شنيداري خواهيد شنيد؟

آيا مي دانيد چه نوع سوالاتي بايد جواب بدهيد؟

آيا مي دانيد بخش شنيداري چندبار پخش مي شود؟

آيا مي دانيد بخش خواندن در چند بخش است؟

آيا با سوالات مهارت خواندن آشنايي داريد؟

آيا مي دانيد چطور با کلماتي که نمي دانيد روبه رو شويد و همچنان سوالات را جواب بدهيد؟

آيا مي دانيد چطور سرعت و دقت خواندنتان را افزايش دهيد؟

آيا مي دانيد سوالات بخش نوشتاري به چه شکل هستند؟

آيا مي دانيد نوشته ي شما طبق چه معيارهايي تصحيح مي شود؟

آيا مي دانيد چطور مي توانيد بالاترين نمره ممکن را در بخش نوشتاري بگيريد؟

آيا مي دانيد بخش گفتاري چند بخش مي باشد؟

آيا مي دانيد سوالات در چه حيطه هايي مي باشند؟

آيا مي دانيد چه لهجه اي بايد داشته باشيد؟

آيا مي دانيد چطور روي تلفظ و فن بيان خود کار کنيد؟

آيا از فنون مصاحبه اطلاع داريد؟

آیا می دانید چه کتبی باید بخوانید؟ کتاب 504؟

... 

 

تاريخ و زمان برگزاري سمينارهاي توجيهي آيلتس

 

 

 

سال 1393

کد 101 پنج شنبه بيست و ششم فروردين ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 102 شنبه پنجم ارديبهشت ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 103 جمعه يازدهم ارديبهشت ماه ساعت 11:30 صبح  

برگزار شد

کد 104 پنج شنبه هفدهم ارديبهشت ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 105 جمعه بيست و پنجم ارديبهشت ماه ساعت 11:30صبح  

برگزار شد

کد 106 سه شنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 107 پنج شنبه بيست و يکم خرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 108 پنج شنبه بيست و هشتم خرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 109 پنج شنبه چهارم تير ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 110 پنج شنبه يازدهم تير ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 111 پنج شنبه هجدهم تير ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 112 پنج شنبه بيست و پنجم تير ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 113 پنج شنبه يکم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 114 پنج شنبه هشتم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 115 پنج شنبه بيست و يکم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 116 پنج شنبه دوازدهم شهريور ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 117 پنج شنبه بيست و ششم شهريور ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 118 پنج شنبه نهم مهرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 119 پنج شنبه بيست و سوم مهرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 120 پنج شنبه سي ام مهرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 121 پنج شنبه پانزدهم آبان ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 122 پنج شنبه بيست و نهم آبان ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 123 پنج شنبه سيزدهم آذرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 124 پنج شنبه بيست و هفتم آذرماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 125 پنج شنبه دهم دي ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 126 پنج شنبه بيست و چهارم دي ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 127 پنج شنبه بيست و چهارم دي ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 128 پنج هشتم بهمن ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 129 چهار شنبه بيست و يکم بهمن ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 130 پنج شنبه هفتم اسفند ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 131 پنج شنبه هفتم اسفند ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

 

سال 1394

 

کد 132 شنبه پنجم ارديبهشت ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 133 جمعه يازدهم ارديبهشت ماه ساعت 11:30 صبح  

برگزار شد

کد 134 پنج شنبه هفدهم ارديبهشت ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 135 جمعه بيست و پنجم ارديبهشت ماه ساعت 11:30صبح  

برگزار شد

کد 136 سه شنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 137 پنج شنبه بيست و يکم خرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 138 پنج شنبه بيست و هشتم خرداد ماه ساعت 5:30 عصر

برگزار شد

کد 139 پنج شنبه چهارم تير ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 140 پنج شنبه يازدهم تير ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 141 پنج شنبه هجدهم تير ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 142 پنج شنبه بيست و پنجم تير ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 143 پنج شنبه يکم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 144 پنج شنبه هشتم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر  

برگزار شد

کد 145 پنج شنبه بيست و يکم مرداد ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 146 پنج شنبه دوازدهم شهريور ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 147 پنج شنبه بيست و ششم شهريور ماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 148 پنج شنبه بيست و سوم مهرماه ساعت 5:30 عصر 

برگزار شد

کد 149 پنج شنبه چهاردهم آبان ماه ساعت 2 الي 4 و 4 الي 6 عصر

برگزار شد

کد 150 سه شنبه دهم آذرماه ساعت 4 الي 6 عصر

برگزار شد

کد 151 پنج شنبه بيست و ششم آذرماه ساعت 4 الي 6 عصر برگزار شد
کد 152 پنج شنبه بيست و ششم دي ماه ساعت 4 الي 6 عصر برگزار شد
کد 153 دوشنبه دوازدهم بهمن ماه ساعت 5 الي 7 عصر برگزار شد
کد 154 پنجشنبه ششم اسفند ماه ساعت 5 الي 7 عصر برگزار شد
کد 155 پنجشنبه بيستم اسفند ماه ساعت 5 الي 7 عصر برگزار شد
سمينارهاي جديد با هماهنگی
تماس بگيريد

 

 

 

رزرو سمينار آیلتس:

شما مي توانيد براي شرکت در اين سمينارها (سميناري که در حال حاضر در حال تکميل ظرفيت مي باشد)، با آموزشگاه اکسیر آیلتس تماس بگیرید.

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

زبان آموزان اکسیر

 

اکسیر آیلتس پس از سال ها فعالیت درخشان و مستمر به آکادمی زبان اکسیر گسترش یافته و هم اکنون در زمینه های زبان عمومی، آیلتس، تافل، PTE و GRE فعالیت دارد. تمامي خدمات اين مجموعه، حسب مورد، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است. | www.IELTS-Elixir.com | All rights reserved